RIKTPRISER FÖR FÖRETAG

2022 

Utgångspriser

Ordinarie trädgårsarbete

Ordinarie trädgårdsarbeten: beskärning, gräsklippning, ogräsresning, häckklippning m.m.

  • Timpris från 520kr* / h exl. moms. 

  • Framkörningsavgift från 220kr per servicebil.

*Timpriset är per trädgårdsarbetare.

*Trädgårdsmaskiner och drivmedel ingår i timpriset. 

Bortforsling

  • Bortforsling tippavgift från 300kr per släp.

  • Bortforsling kranbil från 1100kr per timme.

  • Tippavgift trädgårdsavfall från 460kr per ton.

  • Tippavgift blandkompost från 880kr per ton.

  • Tippavgift schaktmassor från 100kr per ton.

  • Tippavgift stubbar & stockar från 735kr per ton.

  • Mobilkran från 2025kr / h exkl. moms.

Mikael Hulting

Mikael som är vår Verktällande Dräng, är ansvarig för våra företags- och fastighetskunder. 


Gör en intresseanmälan redan idag så kommer vi gärna ut på ett besök. 

KÄNN TILL VÅRA


Allmänna villkor

För tjänster med löpande timdebitering debiteras som lägst 2 timmar, därefter sker debitering per påbörjad timme.

Vi jobbar effektivast & säkrast i team med minst 2st trädgårdsarbetare per arbetslag.


Restid tillkommer mellan Björnebergsvägen 1 och uppdragets adress. 

Timpriset är per trädgårdsarbetare.

Ovanstående priser är prisexempel och kan ändras under säsong, om inget kundavtal om fasta priser har upprättats.

Betalningsvillkor 20 dagar.

Dröjmålsränta 10%.

Frågor eller funderingar?

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
Ja