Hållbart


Hållbar tillväxt


Minskad miljöpåverkan

Proffsigt


Engagemang


Kompetensutveckling

Schysst


God affärsetik


Jämställdhet & mångfald

Hållbarhet

Vi vill bidra till ett grönare arbetsliv

Tre fokusområden för tillväxt


För att uppnå visionen inriktas Hultings hållbarhetsarbete på tre fokusområden:


Hållbart


Hållbar tillväxt


Hållbar tillväxt handlar om att se till att ekonomiska resurser skapas i linje med en vision om hållbar utveckling.


Att skapa en hållbar tillväxt är Hultings grunduppdrag, genom att erbjuda gröna tjänster och utveckla verksamheten till det bättre investerar därmed Hultings till Jönköpings tillväxt.


Vår värdegrund på Hultings är: Hållbart - Proffsigt - Shysst!


Minskad miljöpåverkan


Vi arbetar aktivt för att minska vår egen negativa miljöpåverkan från den egna verksamheten. Detta gör vi genom att succesivt övergå till mer batterdrivna redskap.


Vårt främsta redskap är sekatören, men till de maskiner som endast drivs av bensinmotorer använder vi bara Aspens specialutvecklade alkylatbensin. Aspen är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Förutom att det ger en bättre arbetsmiljö för användaren och minimerar skadliga utsläpp, så hålls motorn renare.

 

Vårt gröna mål är att helt ställt om våra arbetsfordon till elbilar år 2030. 

Proffsigt


Engagemang


Vi på Hultings är övertygade om att hållbarhet engagerar medarbetare och att engagerade medarbetare skapar en attraktiv arbetsplats sombåde attraherar och behåller medarbetare som vill utvecklas.


Som anställd på Hultings arbetar du för att hand om det gröna på rätt sätt, på ett sunt sätt guida kunder att utveckla sin fastighet med växter som värnar om den biologiska mångfalden, eller vill ta sin trädgård till nästa nivå. Det kräver enskilt engagemang och att det finns ett stort förtroende mellan våra kunder och oss.


Kompetensutveckling


Kompetensutveckling är både en operativ och strategisk framgångsfaktor i Hultings värdeskapande. Hultings är en organisation med bred och djup kompetens hos medarbetarna, varför aktiv kunskapsdelning och samverkan är det primära sättet att utveckla medarbetare och verksamhet. Ett kvitto på att det fungerat är att våra medarbetarundersökningar visar på ett högt engagemang.


Vi samarbetar med trädgårdsskolor, både lokalt och nationellt, med rekrytering av morgondagens trädgårdsmästare, därav bidrar vi till många praktik- och arbetstillfällen. 


Schysst


God affärsetik


Att minimera risker i förväg och endast samarbeta med trovärdiga branschkollegor är en förusättning för vår dagliga verksamhet.


Vidare ska Hultings affärsrelationer med kunder och portföljbolag präglas av god affärsetik. Det är utgångspunkten i Hultings arbete för att agera föredömligt.


Hultings hanterar och lagrar för kunden affärskänslig information. Det åligger Hultings som företag att säkerställa en hög kundsekretess och att information om kunder eller annan företagsinformation inte riskerar att röjas.


Jämställdhet och mångfald


Hultings är en modern och attraktiv arbetsplats. Detta kräver ett hälsosamt arbetsklimat och ett bra ledarskap. Etisk och kulturell mångfald och jämn köns- och åldersfördelning är också faktorer som bidrar till en framgångsrik företagskultur. En inkluderande attityd till allas skillnader är en förutsättning för ett effektivt, professionellt och lönsamt företag, samt en viktig del av att kunna rekrytera, utveckla och behålla talanger och färdigheter.


På Hultings har alla anställda samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi styrs av arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. 


Det sociala


Social hållbarhet handlar om psykisk arbetsmiljö -att dina medarbetare inte ska gå till jobbet med en klump i magen. 


Social hållbarhet handlar om att skapa en känsla av delaktighet på företaget och med sina kollegor. Dels här och nu – men kanske ännu viktigare att det är en upplevelse som varar över tid.


Vi vill sträva efter att vara ett hållbart företag genom att vara en trivsam arbetsplats. Vi tror på att aktivt föra en dialog med våra medarbetare och kunder för alltid tänka på hur vi kan bli bättre, med hållbarhet i fokus.


Varje måndag träffas alla medarbetare för ett morgonmöte, där vi går igenom hur vi mår, hur helgen har varit innan vi går in på veckans planering och upplägg.


På fredagar träffas gänget igen för att ha ett så kallat RETRO-möte. Där får man skriva två post-it lappar, en rosa lapp för en positiv sak för veckan som gått, och en grön lapp för förbättring. Efter att vi tillsammans gått igenom lapparna muntligt, där man får chans att utveckla sin retro, så röstar vi på fram dom bästa bidragen, en av varje. Efter det så går vi igenom hur vi kan lösa förbättringen.


Hultings har även en Ledningsgrupp bestående av fyra medlemmar. Där vi varje vecka b.la. går igenom alla projekt, veckans retro samt kundomdömmen.

Trädgårdsdrömmar

Låt oss boka in en tid för ett kostnadsfritt besök eller samtal. Berätta vad du vill ha gjort i din trädgård, därefter kommer vi tillsammans fram till ett startdatum.


Du fyller enkelt i ett formulär för intresseanmälan på den här sidan, så återkommer vi så fort vi kan till dig.

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
Ja