Skattereduktion


Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som utfört arbetet. Utföraren drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. 

Villkor

Regel för rot- och rutavdrag är följande: Rutavdraget är maximalt 75 000 kronor och rotavdraget är maximalt 50 000 kronor under 2023. Sammanlagt får man inte göra rut- och rotavdrag över 75 000 kronor, men avdragen är personliga.


Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.


 Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Bostad

För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet, kolonilott eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.

Trädgårdsarbete

Rutavdrag ges för

Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter.

Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar. Beskärning och fällning av träd.

Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter.

Stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug.

Flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten.

Röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten.

Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Rutavdrag ges inte för

Asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Gräv- och markarbete (rot).

Bortforsling av trädgårdsavfall.

Nedplockning av frukt från träd.

Installation, service och reparation av gräsklippare.

Skadedjursbekämpning.

Plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort.

Rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.

Kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare.

Arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.

Snöskottning

Rutavdrag ges för

Om arbetet utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden.

Snöskottning av gårdsplaner, uppfarter, hus- och garagetak.

Borttagning av istappar.

Snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.

Rutavdrag ges inte för

Snöskottning eller snöröjning på gemensamma ytor och byggnader i en samfällighet, till exempel en garagelänga.

Bygg & reparation

Rutavdrag ges för

Om arbetet utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.

Att bygga altan och balkong, förutsatt att de byggs ihop med huset.

Slipning och byte av golv, tak och väggmaterial.

Byte och reparation av fasader, hängrännor och takpannor.

Rengöring av altandäck, fasader, tak, takpannor och hängrännor.

Rutavdrag ges inte för

Bortforsling av till exempel byggmaterial, skräp eller möbler.

Asfaltering, sten- och plattläggning eller anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar

Vet du hur mycket rot- och rutarbete har du använt?


I skatteverkets tjänst Rot och rut - mina avdrag kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året och tidigare år. Tänk på att informera oss om du redan har utnyttjat en del av avdraget, så vi kan göra rätt avdrag på din faktura.

Trädgårdsdrömmar

Låt oss boka in en tid för ett kostnadsfritt besök eller samtal. Berätta vad du vill ha gjort i din trädgård, därefter kommer vi tillsammans fram till ett startdatum.


Du fyller enkelt i ett formulär för intresseanmälan på den här sidan, så återkommer vi så fort vi kan till dig.

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
Ja