RIKTPRISER FÖR FÖRETAG

2023 

Utgångspriser

Ordinarie trädgårsarbete

Ordinarie trädgårdsarbeten: beskärning, gräsklippning, ogräsresning, häckklippning m.m.

 • Timpris från 520 kr* / h exkl. moms. 

 • Framkörningsavgift från 220 kr / servicebil.

*Timpriset är per trädgårdsarbetare.

*Samtliga priser är exklusive moms. 

Snöskottning

Endast avtalskunder. 

  Trädfällning & stubbfräsning

  Kvalificerade och licenscerade trädfällare, pris lämnas på plats. 

  • Trädfällning från 696 kr* / h. 

  • Sektionsfällning från 696 kr* / h. 

  • Kronreducering från 696 kr* / h. 


  • Stubbfräsning från 1500 kr / stubbe.

  Markarbete

  Lägga sten, sätta stödmur eller anlägga ny trädgård.

  • Markarbete från 520 kr* / h.

  • Gräsmatteanläggning från 520 kr* / h. 

   Bortforsling

   • Bortforsling tippavgift från 300 kr / släp.

   • Bortforsling kranbil från 1180 kr / h.

   • Tippavgift trädgårdsavfall från 460 kr / ton.

   • Tippavgift blandkompost från 880 kr / ton.

   • Tippavgift schaktmassor från 100 kr / ton.

   • Tippavgift stubbar & stockar från 735 kr / ton.

   • Mobilkran från 2025 kr / h. 

   Mikael Hulting

   Mikael som är vår Verktällande Dräng, är ansvarig för våra företags- och fastighetskunder. 


   Gör en intresseanmälan redan idag så kommer vi gärna ut på ett besök. 

   KÄNN TILL VÅRA


   Allmänna villkor

   För tjänster med löpande timdebitering debiteras som lägst 2 timmar, därefter sker debitering per påbörjad timme.

   Vi jobbar effektivast & säkrast i team med minst 2st trädgårdsarbetare per arbetslag.


   Restid tillkommer mellan Björnebergsvägen 1 och uppdragets adress. 


   Vid önskat ändrings- eller tilläggsarbete efter projektstart, ska detta vara dokumenterat skriftligt via mailkontakt.

   Timpriset är per trädgårdsarbetare.

   Ovanstående priser är prisexempel och kan ändras under säsong, om inget kundavtal om fasta priser har upprättats.

   Anmärkning på faktura gjorda efter tio dagar godkännes ej.

   Betalningsvillkor 20 dagar.

   Dröjmålsränta 10%.

   Ansvarsfriskrivningar - Hultings avsäger sig från att vara betalningsskyldiga ifall bolaget orsakar skada som leder till slingbrott eller skada på kundens Automover.

   Frågor eller funderingar?

   Intresseanmälan

    
    
    
    
    
   Ja