YTTRE FASTIGHETSSKÖTSEL

TILLSYN OCH ÅRSSKÖTSELPROGRAM

Gröna fastigheter


Uteplatser, trädgårdar, parker, parkeringar m.m. ska ge ett rent och välkomnande intryck i vår vardag, oavsett om det är en bostadsfastighet, skola, industribyggnad eller kontorsfastighet.


Vi på Hultings hjälper gärna till med yttre fastighetsskötsel och erbjuder tillsyn och årsskötselprogram för hela er utemiljö, samt tillsyn av lekplatser och andra utemiljöplatser.Tjänster


Vårt ordinarie fastighetsunderhåll är:


 • Gräsklippning
 • Busk- & trädvård
 • Anläggning av gräsmatta
 • Plantering av träd, blommor och buskar
 • Rensning av stuprör
 • Yttre renhållning
 • Vår- & höststädning
 • Ogräsbekämpning
 • Röjning av sly
 • Snöskottning
 • Halkbekämpning 


Hittar du inte ditt behov i listan? Hör av dig med din förfrågan!

Mikael Hulting

Mikael som är vår Verktällande Dräng, är ansvarig för våra företags- och fastighetskunder. 


Gör en intresseanmälan redan idag så kommer vi gärna ut på ett besök. 

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
 
Ja