RIKTPRISER FÖR PRIVATPERSON 2022 

Utgångspriser

Ordinarie trädgårsarbete

Ordinarie trädgårdsarbeten: beskärning, gräsklippning, ogräsresning, häckklippning m.m.

  • Timpris från 325 kr* / h inkl. moms efter 50 % Rut-avdrag. 

  • Timpris från 650 kr* / h inkl. moms utan skatteavdrag. 

  • Framkörningsavgift från 275 kr per servicebil.

*Timpriset är per trädgårdsarbetare. 


*Arbetet utförs av ett arbetslag bestående av minst två trädgårdsarbetare. 

Bortforsling

  • Bortforsling tippavgift från 375 kr per släp.

  • Bortforsling kranbil från 1475 kr per timme.  

  • Tippavgift trädgårdsavfall från 575 kr per ton. 

  • Tippavgift stubbar & stockar från 925 kr per ton. 

  • Tippavgift blandkompost från 1100 kr per ton.  

  • Tippavgift schaktmassor från 125 kr per ton.

  • Mobilkran från 2535 kr / h inkl. moms.

Niclas

Niclas som är vår vice VD och även ansvarig för markarbeten, hjälper dig med dina trädgårdsdrömmar. 


Gör en intresseanmälan redan idag så kommer vi gärna ut på ett besök. 

Skatteavdrag


Som privatperson erbjuder vi många av våra tjänster med RUT-avdrag. Vi drar av skatteavdraget direkt på din faktura om du köper en tjänst som ger rätt till RUT- eller ROT-avdrag och du uppfyller Skatteverkets krav.

Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås. Se Rot & Rut -mina avdrag. 

KÄNN TILL VÅRA


Allmänna villkor

För tjänster med löpande timdebitering debiteras som lägst 2 timmar, därefter sker debitering per påbörjad timme.

Vi jobbar effektivast & säkrast i team med minst 2st trädgårdsarbetare per arbetslag.

Timpriset är per trädgårdsarbetare. 

Restid tillkommer mellan Björnebergsvägen 1 och uppdragets adress. 

Ovanstående priser är prisexempel och kan ändras under säsong, om inget kundavtal om fasta priser har upprättats. 

Vi administrerar Rut-avdraget efter att fakturan är inbetald. 

Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.

Ansvarsfriskrivningar - Hultings avsäger sig från att vara betalningsskyldiga ifall bolaget orsakar skada som leder till slingbrott eller skada på kundens Automover.

Betalningsvillkor 20 dagar. 

Dröjmålsränta 10%. 

Frågor eller funderingar?

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
Ja