SKOGSVÅRD

TJÄNSTER FÖR GOD SKOGSSKÖTSEL


PEFC-certifierade 


Hultings är ett PEFC-certifierade som hjälper dig med allt inom skogsvård. Med god skogsskötsel i rätt tid skapar du en värdefull skog till nytta för dig och framtida generationer. Vi på Hultings hjälper dig gärna med skötseluppdrag av din skog. Följande tjänster utför vi regelbundet:Röjning 


Vi utför röjning motormanuellt med motordriven röjsåg i zonerna där större maskiner ej kommer åt. Till skillnad från gallringar tas inget gagnvirke ut vid röjningar, då de röjda träden lämnas kvar och får gödsla skogsmarken. Detta gör röjningen till en skogsvårdande åtgärd som på kort sikt bara är en kostnad för skogsägaren.

 


Kvalitet 


På lång sikt är dock röjning en viktig kvalitetsdanande åtgärd, och redan till första gallringen är ett välröjt bestånd en förutsättning för att en gallringsskördare ska kunna komma åt att manövrera kranen inuti beståndet.


Gallring


Vi utför gallringar genom motormanuell avverkning med motorsåg. Gallring görs i syfte att överföra tillväxten till ett mindre antal träd. Gallring är i princip samma sak som röjning, skillnaden är att träden i beståndet vuxit till en sådan dimension att gagnvirke kan tillvaratas. Större träd medför i regel att man får ut större andel timmer än massaved och energived. 

 

Höggallring innebär att de längre och grövre träden avverkas medan de kortare sparas.


Låggallring innebär att lägre, undertryckta träd avverkas medan de högre, dominerande sparas.


Krongallring innebär att de högsta träden gallras bort. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara de grövsta träden.


Kvalitetsgallring är ett kompromissval där trädens kvalité står i fokus snarare än höjd.Plantering


Är det dags att skapa ett nytt bestånd? Vi hjälper dig med både planta och plantering! Vi planterar manuellt med planteringsrör, planteringshacka eller planteringsborr. Maskinell plantering saknar ännu klar ekonomisk fördel gentemot manuell plantering.


Trädgårdsdrömmar

Låt oss boka in en tid för ett kostnadsfritt besök eller samtal. Berätta vad du vill ha gjort i din trädgård, därefter kommer vi tillsammans fram till ett startdatum.


Du fyller enkelt i ett formulär för intresseanmälan på den här sidan, så återkommer vi så fort vi kan till dig.

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
Ja