Vår historia

Familjen Hulting-Ericsson trädgårdsrötter daterar långt tillbaka i Jönköpings historia. Men man kan säga att allt började när Mikael Hultings gammelfarfar, C.J Ericsson, tog över Jönköpings Plantskola på nedre Bymarken under tidigt 1900-tal. Det här var början på många gröna år inom familjen.

Plantskola i Jönköping 1910-1947

CJ. Erikssons Plantskola Kortebo / Bymarken

1910 - 1947

År 1910

Korsningen vid Kortebovägen -Trollhättegatan, år 1910

Carl Johan Eriksson

Trädgårdsmästare