Riktpriser för privatperson

2021

Utgångspriser

Ordinarie trädgårsarbete

Ordinarie trädgårdsarbeten: beskärning, gräsklippning, ogräsresning, häckklippning m.m.

  • Timpris från 295kr* / h inkl. moms efter 50% Rut-avdrag. 

  • Timpris från 590kr* / h inkl. moms utan skatteavdrag. 

  • Framkörningsavgift från 250kr per servicebil.

*Timpriset är per trädgårdsarbetare.

Bortforsling

  • Bortforsling tippavgift från 350kr per släp.

  • Bortforsling kranbil från 1300kr per timme.  

  • Tippavgift trädgårdsavfall från 575kr per ton. 

  • Tippavgift stubbar & stockar från 925kr per ton. 

  • Tippavgift blandkompost från 1100kr per ton.  

  • Tippavgift schaktmassor från 125kr per ton.

  • Mobilkran från 2535kr / h inkl. moms.

Skötselavtal

Vi har många nöjda kunder som tecknat skötselavtal. Vi garanterar kvalitet, trygghet och kontinuerlig service.


Teckna ett avtal med oss redan idag och få en skräddarsydd skötselplan för din trädgård.

Skatteavdrag


Som privatperson erbjuder vi många av våra tjänster med RUT-avdrag. Vi drar av skatteavdraget direkt på din faktura om du köper en tjänst som ger rätt till RUT- eller ROT-avdrag och du uppfyller Skatteverkets krav.

Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås. Se Rot & Rut -mina avdrag. 

KÄNN TILL VÅRA


Allmänna villkor

För tjänster med löpande timdebitering debiteras som lägst 2 timmar, därefter sker debitering per påbörjad timme.

Vi jobbar effektivast & säkrast i team med minst 2st trädgårdsarbetare per arbetslag.

Timpriset är per trädgårdsarbetare. 

Restid tillkommer mellan Björnebergsvägen 1 och uppdragets adress. 

Ovanstående priser är prisexempel och kan ändras under säsong, om inget kundavtal om fasta priser har upprättats. 

Vi administrerar Rut-avdraget efter att fakturan är inbetald. 

Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.

Betalningsvillkor 20 dagar. 

Dröjmålsränta 10%. 

Frågor eller funderingar?